Ние сме на Ваше разположение
без почивен ден!

+359 888 / 20 65 65
    +359 2 / 841 24 07     office@almirk.com

Превоз на опасни товари (ADR)

Превоз на опасни товари (ADR) - Фирма АЛМИРК
 Класификацията на опасните товари е разделена на девет класа според вида на опасните материали или наличните артикули:
Клас 1 – Взривни вещества и предмети
Клас 2 – Газове
Клас 3 – Запалими течности
Клас 4.1 – Твърди зпалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества
Клас 4.2 – Самозапалващи се вещества
Клас 4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
Клас 5.1 – Вещества поддържащи горенето
Клас 5.2 – Органични прекиси
Клас 6.1 – Токсични вещества
Клас 6.2 – Заразни вещества
Клас 7 – Радиоактивни вещества
Клас 8 – Корозионни вещества
Клас 9 – Други опасни вещества и предмети

 

Опасни стоки (ADR) са материали или предмети с опасни свойства,които представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства.

 

Да се транспортират АДР(опасни) товари е дейност с определена специфика поради естеството и вида и. Лицата които имат право да извършват  транспортирането по АДР трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство. Фирма "АЛМИРК" притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства присопособени специално за успешно извършване на транспорти с всякакви АДР стоки

 

Фирма "АЛМИРК" извършва сухопътен транспорт от България до страните от Европейски съюз, Турция, Русия, Украйна ,Молдова, Беларус и др. на опасни товари в съответствие с националните и международните нормативни актове на ADR (Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе) . Транспортът на опасни товари (ADR) се контролира и управлява от различни регулаторни режими,  действащи както на национално, така и на международно равнище.

Фирма "АЛМИРК" е утвърден  превозвач по ADR и може да предостави всякакви решения за сухопътен транспорт на опасни товари от България до страните от Европейски съюз, Турция, Русия, Украйна ,Молдова, Беларус и др.

 

За успешното транспортиране на всяка ADR пратка, тя трябва да бъде съпътствана от следните документи:

  • ADR декларации
  • MSDS декларация – технически документ, предоставящ информация за стоката, начините на съхранение и употреба, мерки за безопасност
  • IMO декларация, ако по пътя на пратката се минава през вода /например пратка за Англия/.