Ние сме на Ваше разположение от: Пон - Пет: 09:00 - 18:00 часа | Съб - Нед: Затворено

+359-888-206565
    +359-2-8412407     office@almirk.com

Превоз на опасни товари (АДР)

Превоз на опасни товари (АДР) - Фирма "АЛМИРК"
 Класификацията на опасните товари е разделена на девет класа според вида на опасните материали или наличните артикули:
Клас 1 – Взривни вещества и предмети
Клас 2 – Газове
Клас 3 – Запалими течности
Клас 4.1 – Твърди зпалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества
Клас 4.2 – Самозапалващи се вещества
Клас 4.3 – Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
Клас 5.1 – Вещества поддържащи горенето
Клас 5.2 – Органични прекиси
Клас 6.1 – Токсични вещества
Клас 6.2 – Заразни вещества
Клас 7 – Радиоактивни вещества
Клас 8 – Корозионни вещества
Клас 9 – Други опасни вещества и предмети

 

Опасни товари (АДР) са материали или предмети с опасни свойства,които представляват потенциална опасност за човешкото здраве и безопасност, инфраструктурата и/или транспортните им средства.

 

Да се транспортират АДР(опасни товари) е дейност с определена специфика поради естеството и вида и. Лицата които имат право да извършват  транспортирането по АДР трябва да са добре обучени за това. Според подписаната с Европа спогодба България също подлежи на контрол на превоза на опасни товари. Като термин това е АДР сертификат, който трябва да притежава всеки водач на такова превозно средство. Фирма "АЛМИРК" притежава всички нужни сертификати, обучени шофьори и превозни средства присопособени специално за успешно извършване на транспорти с всякакви АДР стоки.

 

Преди да извърши  превоз на опасни товари(АДР), всеки  превозвач е преминал специално обучение за това как безопасно да достави даден опасен товар и как да управлява специалните превозни средства, предназначени за тях - автоцистерни, демонтируеми цистерни, контейнер-цистерни, цистерни за отпадъци, работещи под вакуум, транспортируеми танкове, многоелементни газови контейнери, самосвална каросерия, контейнер и др.Всички от изброените превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари преминават задължителна проверка преди да стартират своята доставка, с която да се потвърди, че отговорят на нормативната уредба.Цистерните са най-разпространените превозни средства, като с тях се превозват течни и газообразни опасни товари. Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от класа, в който те попадат(вижте графиката по-горе).

 

Този вид товари изискват специално внимание и добра подготовка от страна на доставчиците.Всяко транспортно средство трябва да бъде маркирано, за да е ясно, че превозва опасен товар . Маркировката трябва да е видима, четлива и да издържа на нормални условия на превоз, както и да издържа при огън или при евентуална злополука поне 15 минути. При транспортирането на опасни вещества се изисква специално подреждане и опаковане, за да бъде максимално безопасно, както за нашите клиенти, така и за нашите шофьори.Фирма "АЛМИРК" спазва всички международни стандарти за превоз на опасни товари(АДР). Независимо какъв АДР товар имате ние ще Ви предложим вариант за маршрут по който,стоката Ви да достигне по най бързия начин до всяка точка на Европа. Също така може да погледнете в нашия сайт и до кои други страни извън Европа пътуваме, или да се свържете с нас на телефонните номера посочени в Нашата страница с контакти