Логистика

„Алмирк“ разполага с логистичен център в гр. София, който предлага прием и съхранение на пратки за неопределен период от време до поискване от страна на клиента.

Фирмата предлага превоз на стоки от и до посочен от клиента обект, както и цялостно складово обслужване между двете операции.

„Алмирк“ дава оптимални логистични решения съобразени с индивидуалните изисквания на своите клиенти.