Вътрешен транспорт

„Алмирк“ предлага транспорт до всички населени места в България. Използваните транспортни средства са с различна товароносимост и оборудване отговарящо на всички технически изисквания.

„Алмирк“ осигурява широк спектър от превоз на товари:

  • Групажни пратки
  • Комплектни товари
  • Извънгабаритни товари
  • Стоки изискващи температурен режим
  • Опасни товари (ADR)
  • Облекла на закачалки