Вътрешен транспорт в България

Вътрешен транспорт в България, групажни пратки в България